Ponència
Situació actual de l'Administració electrònica.


Natural de Madrid, és llicenciada en Ciències Físiques (Càlcul Automàtic) per la Universitat Complutense de Madrid. És tècnic de Publicitat i Màrqueting pel CENP. Especialitzada en Comerç Electrònic pel CEPADE i Màster en Tecnologies de la Informació per l’INAP.

Té experiència professional en empreses privades, tot ocupant  àrees tècniques de màrqueting i gestió com també àrees de bases de dades i de desenvolupament.
També disposa d’experiència laboral en l'Administració Pública, on s’ha lliurat al sector de la tecnologia de comunicacions, Internet, desenvolupament de portals i administració electrònica.

Des de l'any 2003 treballa com a Subdirectora General Adjunta en el Ministeri d'Administracions Públiques. Abans, va exercir de Cap d'Àrea de Desenvolupament en aquest mateix Ministeri. Anteriorment, havia treballat en el Ministeri de Cultura com a Cap de Servei de Desenvolupament Web i com a Cap de Secció.

Disposa d’un coneixement ampli de l'Administració Electrònica, de la tecnologia d'Internet/Intranet, d'arquitectura SOA, tecnologia webService així com sobre les xarxes de telecomunicacions, incloent les àrees de desenvolupament i explotació i del mercat de telecomunicacions.

Té experiència en serveis online de la e_administració: registre electrònic, notificacions telemàtiques i pagaments electrònics, així com en gestió de grups i organització del treball.

Ha col·laborat també en altres activitats: Coordinació de cursos en ''Los veranos de El Escorial'' o la coordinació de l'estudi Visió 2012 d'AEC-ASTIC.

A més a més, és coautora de ''creamosfuturo.com'', de la fundació Telefónica y porta el blog Sociedad conectada: voz y voto: opiniones sobre tecnología, sociedad y administración pública. http://vozyvoto.es/

La seua experiènica en el sector privat es va concretar en FUJITSU ESPANYA SA, com a responsable de projectes de Disseny en Xarxes (1993) i coordinadora dels servicis de Comunicacions (1992-1993), a més de cap de projecte en l'àrea de comunicacions (1987-1992).
Un altra empresa privada en la qual Montaña va treballar va ser ENTER SA, on desenvolupava les seues funcions en l’àrea de Comunicacions des de 1982 fins a 1987.