Sis anys després de la LAECSP, quina administració electrònica tenim? 
Un diagnòstic-diàleg crític-constructiu en l'àmbit local i autonòmic.


Coordinadors: Lorenzo Pérez Sarrión i Juan Pablo Peñarrubia Carrión

 Participants: Víctor Almonacid Lamelas i Rosa García HernándezLORENZO PÉREZ SARRIÓN

Lorenzo Pérez Sarrión va nàixer a Xàtiva. Criat a Aragò, finalitza el batxillerat a l’ IES Lluís Vives de València, on després cursa els estudis de Dret, a l’especialitat de Dret Públic, en la Universitat Literària i es llicencia al 1984.

En 1985 aprova la primera de les oposicions com a funcionari públic, i obté en el primer destí la plaça de Secretari-Interventor de l’ajuntamentd’Antella, passa desprès a Secretari de l’Alcúdia, fins al 1989, que s’incorpora com a Tècnic Superior a la Generalitat Valenciana, on ocupa diversos càrrecs, sempre relacionats amb el món de l’administració local.

Mentrestant aprova altres oposicions d’habilitat estatal. Al 1995 es destinat com a Secretari de l’ajuntament de Moncada, lloc que ocupa fins a 2002, quan es reincorpora a la Generalitat, en qualitat de lletrat del Gabinet Jurídic de Presidència (avui Cos Advocats de la GV, del qual es troba excedent).

Al 2005 es reincorpora de nou al món dels ajuntaments, i desenvolupa la tasca de Secretari General a les corporacions d’Almussafes, Sedaví i Gandia, on es troba actualment des de 2007.

Durant la seva trajectòria professional d’empleat públic ha continuat la seva formació i ha format a altres empleats públics en diverses matèries de Dret Administratiu, principalment en les àrees de gerència pública, gestió de qualitat, organitzaciò, modernització, i administració electrònica al sector públic, col.laborant amb universitats i altres institucions, en la doble vessant de docència i formació, tot i publicant llibres i articles en revistes especialitzades.

Actualment, tambè és responsable de relacions instituciolnals de COSITAL València (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Valencia).

JUAN PABLO PEÑARRUBIA CARRIÓN


Ha desenvolupat la seva tasca professional en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la modernització, primer al sector privat i posteriorment al sector públic.

Treballa actualment com a Cap d’Innovació en la Diputació Provincial de València. Anteriorment va ser Cap d’Informàtica i Organització d’aquesta mateixa corporació. A més, és Secretari del Consell General de Col·legi d’Enginyers en Informàtica d’Espanya i professor associat de la Universitat Politècnica de València. Actualment és el president del Collegi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana.

Juan Pablo Peñarrubia és llicenciat en Informàtica, Especialitat de Gestió, per la Universitat Politècnica de València. DEA d’Ingenierie Informatique per l’Institut National des Sciencies Appliquéss de Lyon (França); Post-Grau en Tecnologies Informàtiques Avançades de la Universitat Politècnica de València i Màster en Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques per la Universitat Carlos III de Madrid.

També és membre de diversos grups i organitzacions de l’àmbit de la modernització, com ara el Grup Tècnic de la Comissió de Noves Tecnologíes de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Asociació Espanyola per a la Qualitat (AEC), entre altres.


VÍCTOR ALMONACID LAMELASVíctor Almonacid Lamelas va nàixer a València. Cursa els seus estudis escolars i superiors en el Colegi Sant Pere Pascual de València, destacant acadèmicament. Posteriorment cursa els estudis de Dret en la Universitat de València, simultanetjant els estudis amb la pràctica deportiva i llicenciant-se al 1996.


Després de desenvolupar diversos llocs de treball tant en el sector privat com en el públic, aprova la oposició de Secretari de la Admimistració Local en 2002, accedint a la categoria superior en 2006. Actualment desenvolupa el lloc de Secretari  General de l’Ajuntament d’Alzira. Anteriorment va ser Secretari de l’Ajuntament de Picanya, càrrec que va ocupar des del 2004 fins al 2012. Significativament, en el mateix 2013 ha estat condecorat amb la Medalla de la Vila de Picanya.

Víctor és present en diverses institucions, com ara el Consell General de COSITAL, del qual és Vicepresident de Modernització i Comunicació, així com director del Observatori de l’Administració Electrónica. També forma part d’AENOR (Comitè de Ciutats Intel·ligents i Subcomité d’Energia i Medi Ambient) i UDITE.

Víctor Almonacid ha escrit, a més a més, nombrosos articles doctrinals i llibres, dels quals podem destacar:
- “Régimen jurídico de la Policía Local en la Comunidad Valenciana” (2005)
- “Entidades públicas y privadas vinculadas a la Administración Local” (2008)
- “Estudios sobre modernización de la Administración Local" (2009)
- “Recursos humanos en la Administración Local. Herramientas de Gestión” (2012)
- “Hoja de ruta hacia la Administración local electrónica" (2012)
- "Vademécum de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales"(2013)

Podem seguir a Víctor en el seu blog No Solo Aytos. http://nosoloaytos.wordpress.com/
 ROSA GARCÍA HERNÁNDEZ