Experiències
Centre de Documentació de RTVV: contiguts i descripcions: preservar fins l'infinit. 
Per què? Què? Com?LOLA ALFONSO NOGUERÓN

Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València (1979-1984). Curs de postgrau de Documentació a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid (1985-1986).    

En juliol de 1986 obté la beca de la Direcció General de Mitjans de Comunicació de Presidència de la Generalitat Valenciana, realitzada al Centre Territorial de TVE en València. Un any després, torna a Madrid per continuar la seua  experiència professional d’arxius i biblioteques que es desenvolupa en aquesta ciutat a meitat dels anys 80, en Iepala (Institut d'Estudis Polítics per a Amèrica Llatina i Àfrica), en el Cedex (Centre d'Estudis i Experimentació del Ministeri d'Obres Pública), en la biblioteca del Congrés dels Diputats, entre altres.

A partir de finals de 1988  treballa en el Centre de Documentació de RTVV com a Tècnic Superior, següent la cap de la Unitat, en l’etapa inicial. En 1994 participa en el Projecte del Conveni entre Filmoteca Valenciana i TVV organitzant, catalogant i indexant materials inèdits amb la finalitat d’emetre produccions valencianes de vida quotidiana, com va ser la sèrie: “Imatges de la memòria”.

Ha participat com a ponent en jornades, seminaris i cursos. L’experiència docent es realitza de manera esporàdica en diversos centres, entre altres, a la Universitat Menendez Pelayo. Codirectora de projectes fi de carrera a l’any 2003 i 2005 de la Universitat Politècnica de Valencia, i de pràctiques formatives de la Universitat de València. Del 2008 al 2010 participa en cursos organitzats per el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la CV, i Assosiació Valenciana d’Arxivers. Autora d’alguns articles especialitzats relatius a la gestió i organització de l’arxiu audiovisual de RTVV, i altres de temàtica d’història local a la publicació, anual Quaderns d’Investigació d’Alaquàs (ISSN 1132-9017), de la que forma part com a membre del consell de redacció i presidenta.

Com a Cap de la Unitat de Documentació de RTVV (febrer 2001 fins meitat 2013) ha intervingut en el disseny, implantació, integració i digitalització del sistema de gestió documental i de continguts. Ha participat en a la posada en marxa d’arxiu digital, així com la redacció digital i programes, treballant en equips interdisciplinaris amb personal d’enginyeria i informàtica.

Des d’octubre del 2012 es membre de la Junta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana i al maig del 2013 va rebre el guardó de Bibliotecaria de l’Any atorgat per la Associació de Biblitecaris Valencians (ABV).

Des de juny del 2013 treballa a la Unitat de Documentació de RTVV com a tècnica superior de documentació, al no estar inclosa a l’Expedient de Regulació d’Ocupació que ha afectat al 82% del personal d’aquesta unitat.

VICTORIA PIÑEIRO VALLS 


Técnico electrónico en Radiotelevisión Valenciana. Ingeniero en Electrónica (Universidad Politécnica de Valencia) (1985-1989). En 1984 comienza su experiencia laboral en la empresa IBM, SAE en la línea de verificación de la unidad de cinta 3420, con categoría de técnico electrónico.
Durante los años 1985-1989 estudia Ingeniería Técnica Electrónica en la Universidad Politécnica de Valencia.
En 1989 obtiene la beca de la Dirección General de Medios de Comunicación para realizar prácticas profesionales en el Centro Territorial de TVE en Valencia.
Ese mismo año comienza a trabajar en Radio Televisión Valenciana como operadora de equipos. En 1992, aprueba las oposiciones en esta misma empresa y pasa a desempeñar su trabajo con la categoría de Técnico electrónico.
Durante los años siguientes presta sus servicios en diferentes secciones de la casa, mantenimiento electrónico, informativos, mantenimiento de estudios…
A partir de marzo de 1997 es nombrada Jefa de Ingeniería  (TVV), realizando tareas de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de nueva adquisición de TVV, así como el control de la instalación y planimetría de los Centros de Producción de Programas 
En el año 2001 cambia al puesto de Jefa de Mantenimiento (RTVV) (noviembre de 2001 – noviembre de 2009) siendo sus competencias el Mantenimiento de infraestructura e instalaciones de electricidad, telefonía, cableado estructurado y seguridad de todos los centros de trabajo del grupo RTVV. Desde esta Unidad se inició la infraestructura técnica necesaria para comenzar la digitalización del Archivo Documental de RTVV.
En Noviembre de 2009 obtiene el nombramiento de Jefa de Robótica y Nuevos Proyectos  (RTVV), encargándose de la instalación, configuración y mantenimiento del Sistema Digital de Documentación Audiovisual de RTVV, así como de los nuevos proyectos iniciados por la empresa, especialmente aquellos relacionados con los sistemas multimedia.
Actualmente desarrolla su actividad como técnico electrónico del Archivo Digital de RTVV, SAU.
Desde 1994 hasta la actualidad ha compaginado su trabajo en RTVV con la impartición de clases en la Universidad CEU Cardenal Herrera como profesora de Tecnología de Medios Audiovisuales.