Conferència inaugural
Historical documentary memory in the cloud: 
An oxymoron or the inescapable future? 
La memòria històrica documental al núvol: 
un oxímoron o el futur indefugible?    


Dr. Luciana Duranti is Chair of Archival Studies at the School of Library, Archival and Information Studies of the University of British Columbia (UBC), and a Professor of archival theory, diplomatics, and the management of digital records in both its master’s and doctoral archival programs. She is also Faculty Associate Member of the UBC College for Interdisciplinary Studies, Media and Graphics Interdisciplinary Centre, and Affiliate Full Professor at the University of Washington iSchool. Duranti is Director of the Centre for the International Study of Contemporary Records and Archives (CISCRA, www.ciscra.org) and of InterPARES (www.interpares.org), the largest and longest living publicly funded research project on the long-term preservation of authentic electronic records (1998-present), the “Digital Records Forensics” Project (www.digitalrecordsforensics.org), and the “Records in the Clouds” Project (www.recordsinthecloud.org). She is also co-Director of “The Law of Evidence in the Digital Environment” Project (www.lawofevidence.org). 

Duranti is active nationally and internationally in several archival associations and in boards and committees, such as the UNESCO International Advisory Committee of the Memory of the World Program (for whom it has chaired the program of the 2012 Vancouver Conference); the Canadian and American National Standards Committee for records management, as well as the International Standards Organization committee on the same matters; and the China Research Centre on Electronic Records Board. For her university work Duranti has been honoured with the Faculty Association's Academic of the Year Award in 1999. Her research has been recognized in 2006 with the Emmett Leahy Award for her contributions to records management and the drafting of the American and European standards for recordkeeping (DoD 5015.2 and MoReq 1 & 2), and for the InterPARES research; with the British Columbia Innovation Council Award, which is annually presented to “an individual who has opened new frontiers to scientific research;” with the Killam Research Prize; and in 2007 with the Jacob Biely Research Prize, the University of British Columbia’s “premier research award.”  In 2012 she was awarded the Inaugural ARMA (Association of Records Managers and Administrators) International “Award for Academic Excellence in teaching, research, and contribution to the global citizenry.” 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Originària d'Itàlia resideix a Vancouver, Canadà. Des de 1987 és professora i catedràtica al Archival Studies at The University of British Columbia;  des de 1998, directora del programa InterPARES, el qual  té com a objectiu el desenvolupament dels coneixements essencials per a la conservació a llarg termini dels documents originals creats  i/o conservats en forma digital; com també proporcionar la base per a les normes, polítiques, estratègies i plans d’actuació capaços d’assegurar la longevitat d’aquests materials i la capacitat dels usuaris per a confiar en la seva autenticitat.

Des de 1999 és Directora al Centre for the International Study of Contemporary Records and Archives. En aquest centre desenvolupa, procura i administra donacions per a projectes destinats a la creació de coneixement i a la mobilització de l’àmbit dels documents electrònics i arxius així com a la seua difusió.

Des de 2007 és membre de l’UNESCO Memory of The World Program. La visió d’aquest programa és que el patrimoni documental del món ens pertany a tots i per això ha de ser preservat, protegit i permanentment accessible per a tots sense cap obstacle.

Des de 2008 també és membre de la secció d'Educació i Formació Arxivística en l’International Council on Archives, l’ICA, que té per objectiu establir contactes entre el enssenyants de l’arxivística i treballar en el desenvolupament de la metodologia i l’elaboració de les eines necessàries per a la docència i el desenvolupament d’aquesta professió.

Luciana és, a més a més, professora associada a la Universitat de Washington des de 2011; i des de 2012 directora a Records In the Cloud (RIC). Aquest darrer és un projecte d’investigació que se centra en la gestió, les questions operatives, jurídiques i tècniques que envolten l’emmagatzematge i la gestió de registres al núvol. Més recentment, el 2013, Luciana ha esdevingut també investigadora al Research Data Alliance - Preservation e-Infrastructure WG. Així mateix, ha estat nomenada directora d’InterPARES Trust, on es pretenen generar els marcs teòrics i metodològics destinats al desenvolupament de xarxes locals, nacionals e internacionals integrades i coherents de polítiques, reglaments i legislació relativa als registres digitals en internet, per assegurar al públic la confiança en l'evidència de la bona governança, la fortalesa de l'economia digital i la possibilitat d’una memòria digital persistent.

Luciana Duranti va estudiar història i, encara que pensava continuar estudiant una carrera en investigació histórica, va seguir les recomanacions d'una professora que li va suggerir que estudiés arxivística. És així com Luciana ha estat involucrada en el camp de l’arxivística des de 1973. A més de la docència, duu nombroses activitats acadèmiques, professionals i de coneixement de difusió, inclosa la participació en conferències internacionals.