Ponència
L'Arxiu ha mort, llarga vida a l'arxiu: el futur del Arxius Històrics.


És professor d'Arxivística de la Universitat de Salamanca. Llicenciat en Història per la Universitat de Salamanca (1982), va estudiar Arxivística en el Centre d’Estudis Bibliogràfics i Documentaris en el Ministeri de Cultura i va obtenir el diploma de Documentalista Especialitzat en l’Escola de Documentació de la Universitat Complutense de Madrid (1984). Doctorat (2005) en Documentació per la Universitat de Salamanca, amb una tesi sobre la valoració i selecció de documents en els arxius espanyols.

La seva experiència professional inclou treballs tant per al sector públic com per a empreses. És, a més, funcionari de carrera en excedència en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universitat de la Laguna.

Els seus interessos professionals es centren fonamentalment en la investigació, docència i consultoria sobre temes arxivístics, especialment en les àrees de valoració i selecció de documents, descripció d’arxius i sistemes i auditories de la informació,
És vocal del Consell d’Arxius de Castilla i Lleó, l’òrgan consultiu i assessor de l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria d’arxius i patrimoni documental.

És director del Departament de Biblioteconomía i Documentació de la Universitat de Salamanca i en l’actualitat president de l’Associació d’Arxivers de Castella i Lleó (ACAL) i dirigeix les seves publicacions. Fou membre del Comité de Direcció de la Secció de Formació Professional del Consell Internacional d’Arxius. També fou vocal de FESABID (Federació Espanyola de Societats d’Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i Museística).