Comunicació lliure

Arxiu de l'Associació de Premsa de Madrid. 
Projecte de digitalització d'expedients d'associats.Des del 2002 és Arxiver Bibliotecari de l'Associació de la Premsa de Madrid. Ha cursat el Màster en Gestió de la Documentació i Biblioteques per la Universitat Complutense de Madrid (2009-2010) y està cursant el Doctorat en Ciències de la Documentació per la Universitat Complutense de Madrid; Expert en Comunicació i Art en Ciències de la Informació (1997-1998); a més, va cursar l’Escola Taller de restauració, enquadernació i conservació del document gràfic en la Biblioteca Nacional durant 1995-1997.