Ponència
Gestió de documents versus memòria històrica: arxivers de trinxera sota foc creuat.

Arxiver, cap de la secció de Gestió Documental i Arxiu i Administrador de Seguretat de Dades de l'Ajuntament de Girona. Actualment, és vocal de la Comissió Nacional d'Accés i d'Avaluació i Tria Documental de Catalunya (CNAATD) des de 2001, en representació de l’Administració local, en l’àmbit de la qual coordina el Grup de treball sobre documentació municipal. També és membre del TEAM Europe en el marc del projecte InterPARES TRUST (2013-2018).

Anteriorment, ha participat en el Grup de Treball  sobre Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya, en el grup de treball sobre documents electrònics del projecte NODAC, en el TEAM Catalunya del projecte InterPARES 3, i en els grups de treball sobre Terminologia, Mostreig, Documents digitals i Metodologia del Foro Iberoamericano de Evaluación Documental (FIED). També ha col·laborat en la revisió de la segona edició de les normes europees MoReq2 i ha estat membre del Subcomitè Tècnic de Normalització sobre Gestió de Documents i Aplicacions, d’AENOR (CTN50/SC1), en representació de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Col·labora freqüentment en formació universitària especialitzada i esdeveniments professionals, i és autor, individualment o conjuntament amb altres professionals, de nombroses publicacions en arxivística, arqueologia i història.