Comunicació lliure
El Servei Diocesà d'Arxius Parroquials i les fotodigitalitzacions dels fons històrics dels Arxius Parroquials de la Diòcesi de València.


És Sacerdot Diocesà de València. Diplomat en Paleografia, doctor en Història i doctor en Teologia, té nombroses publicacions, entre les quals destaquem:
  • Història (en primera persona) de la Comunitat Valenciana. València, 1995.
  • Ordenamiento de los Archivos Parroquiales en la Diócesis de Valencia. València: Facultad de Teología “San Vicent Ferrer”, 1998. [Series Monumenta Archivorum Valentina II].
  • L’ordre del tocar de les Campanes. Consueta de la Catedral de València de 1527. València,  2010.
  • Los registros de súplicas y letras pontificias de Clemente VII de Aviñón (1378-1394). Estudio Diplomático, Roma 1988 [=Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica. Monografías n.29].