Davant el proper inici de les VII Jornades que organitza l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, el nostre president Jesús Eduard Alonso i López va oferir una entrevista en la televisió local Tele 7 Safor que condensa algunes de les línies mestres de les mateixes, tot tenint la documentació electrònica com a fil conductor. L'entrevista va ser conduïda per Puri Naya, periodista que va mostrar una especial motivació i interès a conèixer el futur dels documents electrònics i dels arxius.
Partint de la importància de preservar el nostre present per a les generacions futures, Jesús va incidir en l'aprofitament de les virtuts dels documents electrònics, procurant la solució al problema de la seua perduració. L'arxiver ha d'afrontar el futur obrint-se a la societat i amb una col·laboració fonamental amb juristes, informàtics i professionals de l'administració. Els mitjans de comunicació també juguen un paper important en aquestes Jornades, centrat en la seva capacitat de difusió. La combinació d'un bon servei d'arxiu i documentació amb el paper de les tecnologies informàtiques duen redundar en una millor gestió de la informació.

Us animem a participar i inscriure-vos, malgrat les dificultats actuals. En aquestes Jornades podem trobar-nos, enriquir-nos amb les col·laboracions dels professionals participants, així com buscar solucions al present i el futur de la nostra professió.

Ante el inminente comienzo de estas VII Jornadas que organiza la Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, nuestro presidente Jesús Eduard Alonso i López ofreció una entrevista en la televisión local Tele 7 Safor que condensa las líneas básicas de las mismas, con la documentación electrónica como hilo conductor. La entrevista  fue conducida por Puri Naya, periodista que mostró una especial motivación e interés en conocer el futuro de los documentos electrónicos y de los archivos.

Partiendo de la importancia de preservar nuestro presente para las generaciones futuras, incidió Jesús en el aprovechamiento de las virtudes de los documentos electrónicos, procurando la solución del problema de su perduración. El archivero ha de afrontar este futuro abriéndose a la sociedad y con una fundamental colaboración con juristas, informáticos y profesionales de la administración. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en estas Jornadas, centrado en su capacidad de difusión, que en combinación con un buen servicio de archivo y documentación, así como con el papel de las tecnologías informáticas, redunden en una mejor gestión de la información.

Os animamos a  participar e inscribiros. A pesar de las dificultades actuales, en estas Jornadas podemos encontrarnos, enriquecernos con las colaboraciones de los profesionales participantes y buscar soluciones al presente y futuro de nuestra profesión.