LA MEMÒRIA HISTÒRICA DOCUMENTAL AL NÚVOL:
UN OXÍMORON O EL FUTUR INDEFUGIBLE ?


En aquestes jornades tindrem el privilegi de comptar amb una de les persones que millor coneix l’evolució del document electrònic, analitzat des d'una perspectiva diplomàtica i arxivística. En la seua conferència inaugural (i a la Revista d'Arxius) ens posarà davant d’un dilema en el qual s’ha posicionat clarament i planteja alternatives viables de futur. En la finestra corresponent teniu alguns traços de la seua biografia.


Resum

En aquest article s'analitza l'opció per als arxius d'abandonar la custòdia dels seus fons en favor de l'emmagatzematge i la preservació dels mateixos a Internet. Comença discutint la importància de la ubicació en el concepte dels arxius i de l'habilitat arxius per assolir les seves funcions; procedeix a comparar la idea de postcustodialisme, que va sorgir i va morir en la dècada de 1990, amb la idea de confiar als arxius al núvol. En ella s'examina el concepte de confiança i la seva importància en l'entorn d'Internet, analitza els beneficis i riscos de portar els registres històrics al núvol i descriu el projecte de recerca d'InterPARES Trust, l'objectiu del qual és desenvolupar el marc necessari per a confiar en arxius en el núvol .Abstract

This article discusses the option for archives of abandoning custody of their holdings in favour of storing and preserving them in the Internet.  It begins discussing the importance of location in the concept of archives and for an archives ability to fulfill its functions, and proceeds to compare the idea of postcustodialism, which arose and died in the 1990s, with the idea of entrusting archives to the Cloud. It then illustrates the concept of trust and its significance in the Internet environment; discusses the benefits and risks of keeping historical records in the Cloud; and describes the InterPARES Trust research project, whose purpose is to develop the framework required to trust archives in the Cloud. 


Foto: Luciana Duranti. unidoc.coinfo.net