Juan Àngel Gómez AguinagaEl seu projecte actual està en la productora Adarve, creada l'any 2008. Coneixedor del mitja audiovisual, Juan Àngel Gómez Aguinaga va treballar en la televisió local de Gandia l'any 1988. Dos anys després formaria part del departament d'informatius de la televisió autonòmica, Canal 9. Realitzador, coordinador i director de programes com Dossiers, Entre Setmana, Cartell de Bous, A la Babalà, Cap i Cua, Proa al 2007, Espai Taurí o Llums en el Cavallet, són algunes de les produccions en les quals ha participat.


Bernat Martí PellicerLes especialitats de Bernat Martí són la gestió documental, el disseny gràfic i l’edició digital. Membre de les associacions d'arxivers de Catalunya i València. És llicenciat en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya i Gestor de recursos digitals a l’empresa per la Universitat Jaume I. En 2005 esdevé Especialista Universitari en Arxivística per la UNED. Expert en Lectura d'Escriptures Antigues per la Universitat d’Alcalà i Tècnic en projectes d’Informació per la Universitat Oberta de Catalunya. A més, Bernat Martí és Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de València. Ha treballat des de 2004 com a Tècnic d’Arxiu a l’Ajuntament de Gandia i ha participat en nombroses publicacions.

 

Borja Fuster FusterActualment i des de 2004 Borja Fuster ocupa el càrrec de Tècnic Bibliotecari en l’Ajuntament de Potries. Allí desenvolupa les activitats relacionades amb la Gestió de la Biblioteca Municipal de Potries, com la catalogació de fons, l’atenció al públic, l’administració de xarxes, gestió de subvencions i gestió de compres. Anteriorment Borja Fuster ha treballat en l’Ajuntament de Gandia com a Tècnic d’Arxius des de 2006 fins a 2013, tot desenvolupant diverses tasques: gestió de fons, inventariat, digitalització i catalogació i gestió de bases de dades. Borja Fuster té un Postgrau Universitari Especialista en Arxivística i és Llicenciat en Geografia e Història per la UNED. Ha participat en diverses publicacions, entre elles 'L’Arxiu Municipal de Gandia: Història i Guia' (2007).


Jesús Alonso i LópezÉs director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia i combina la seua professió amb la recerca històrica sobre la Safor i les Comarques Centrals del País Valencià, sobretot referida a l'època contemporània.
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de València i Diplomat Superior en Arxivística i Gestió de Documents per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat diverses obres i articles sobre arxivística, sobretot en relació a arxius nobiliaris i municipals, a més de nombroses col·laboracions periodístiques i les breus històries de pobles de la Safor editades per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en la seva col·lecció 'Toponímia dels pobles valencians'. Ha estat membre del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell de la Safor i ha codirigit i presentat el programa de la televisió local de Gandia: 'Des del Record'.Va promoure la creació de la Universitat d'Estiu de Gandia, de la qual va ser coordinador en els seus quatre primeres edicions (1984-1988). Podem seguir a Jesús Alonso en el seu blog:
http://jesuseduard.blogspot.com.es


Resum:

La crisi i algunes decisions polítiques s’han portat per davant no poques emissores de televisió locals que sorgiren amb força en les dècades de 1980 i 1990. L’article repassa els orígens de la televisió local a la comarca de la Safor, la relació d’aquesta amb l’Arxiu Històric de Gandia i, finalment, la transferència definitiva dels seus fons a aquest arxiu arran de la supressió, l’any 2011, de l’emissora municipal. Es planteja un pla de conservació, de digitalització de cintes i altres tasques com la classificació, descripció i difusió dels fons audiovisuals de Gandia TV.Abstract:

Some local televisions that lively started in the 1980s and 1990s have finished their emissions due to crisis and/or some political decisions. This article reviews the local TV origins in the Safor area, the relationship between it and the Historical Archive of Gandia and, finally, the completed transfer of all kind of documents and media after the municipal TV closing in 2011. We propose a conservation plan, including the digitalizing of the tapes and another issues like classification, description and dissemination of the audiovisual funds from Gandia TV.Resumen:

La crisis y algunas decisiones políticas han eliminado muchas emisoras de televisión locales que surgieron con fuerza en las décadas de 1980 y 1990. El artículo repasa los orígenes de la televisión local en la comarca de la Safor, la relación de esta con el Archivo Histórico de Gandia y, finalmente, la transferencia definitiva de sus fondos a este archivo a raíz de la supresión, en 2011, de la emisora municipal. Se plantea un plan de conservación, de digitalización de cintas y otras tareas como la clasificación, descripción y difusión de los fondos audiovisuales de Gandia TV.