Juan Alonso Fernández és Documentalista Fotogràfic en la Fundació Vicent Ferrer. Anteriorment ha treballat com a Documentalista a la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell, a més de la seua experiencia com a fotògraf i tractament d'imatges a Foto Estudio Juan Oscar.
És Postgrau en Gestió, Preservació i Difussió d’Arxius Fotogràfics per la Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents i Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Oberta de Catalunya. També conta amb les titulacions de Llicenciat en Documentació per la Universitat Autònoma de Barcelona i Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. L'any 2008 aconsegueix el Premi Extraordinari en la titulació de Documentació en la Universitat Autònoma de Barcelona, així com el premi al millor teball acadèmic concebut pel Col•legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Podem seguir a Juan Alonso en la seva web personal DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICARESUM

S'exposa la importància de la gestió de la documentació fotogràfica com activitat professional integrada en una institució mitjançant l'experiència de l'ONGD Fundació Vicente Ferrer. Es comparteix un model exportable d'arxiu fotogràfic considerant l'edició gràfica, la propietat intel·lectual i el tractament documental. També es valora la rentabilitat de disposar d'un fons fotogràfic ben gestionat que, més enllà de la preservació i conservació, assegure una comunicació gràfica compromesa, útil i eficient.

 

RESUMEN

Se expone la importancia de la gestión de la documentación fotográfica como actividad profesional integrada en una institución a través de la experiencia de la ONGD Fundación Vicente Ferrer. Se comparte un modelo exportable de archivo fotográfico considerando la edición gráfica, la propiedad intelectual y el tratamiento documental. Se valora la rentabilidad de disponer de un fondo fotográfico bien gestionado que, más allá de la preservación y conservación, asegure una comunicación gráfica comprometida, útil y eficiente.ABSTRACTThis paper describes the importance of photographic documentation management as a professional activity in an Institution through the experience of the Spanish NGO, Fundación Vicente Ferrer. Furthermore, it shares an exportable photo archive model which considers the graphical editing, intellectual property and the documentary treatment. Finally, this paper assesses the profitability of having a well-managed photographic fund, beyond the preservation and conservation, which ensures a committed, useful and efficient graphic communication.